Mini logo

Novecojis timekla parluks.

Novecojis pārlūks

Izbaudiet ātrāku un drošāku tīmekļa lietošanas pieredzi ar jauno pārlūku. Mēs esam optimizējuši MINI rītdienas pieejamības prasībām. Lasiet vairāk šeit browser-update.org Padoms: sērfojot viedtālrunī, jums vienmēr ir jaunākā versija.

Rezervēt testa braucienu

LIELĀKA SAISTĪBA AR IKDIENU.
MAZĀKA NESKAIDRĪBA.

Izmaiņas tiesību aktos noteiktajās patēriņa, izmešu un piesārņotāju pārbaudes metodēs.

1992. gadā tika ieviests jaunais Eiropas braukšanas cikls (New European Driving Cycle – NEDC). Kopš tā laika šī procedūra izmantota, lai noteiktu transportlīdzekļu degvielas patēriņu un izmešu līmeni.

No 2018. gada rudens NEDC pakāpeniski aizvietos jauns braukšanas cikls – WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra). Šo jauno laboratorijas pārbaudi papildinās izmešu pārbaude, kurā tiks mērīti piesārņotāji, atrodoties ceļā: RDE (Real Driving Emissions – reālie braukšanas izmeši).

NO NEDC LĪDZ WLTP.

Reāli patēriņa un izmešu rādītāji, pateicoties reāliem pārbaudes apstākļiem.
WLTP ir jauna juridiski saistoša pārbaudes procedūra visiem automobiļu ražotājiem izmešu un degvielas patēriņa rādītāju noteikšanā. Tuvinot pārbaudes apstākļus reālajiem, WLTP nodrošina rādītājus, kas vairāk atbilst praktiskajai situācijai. Viena no izmaiņām ir ievērojami garāks pārbaudes ilgums (30 minūtes 20 minūšu vietā), kā arī pārveidots, ievērojami lielāks pārbaudes ātrums.

Lai precīzāk noteiktu CO2 izmešu līmeni, jaunā pārbaudes procedūra ietvers ne tikai standartaprīkojuma iespējas – kā tas bija iepriekš –, bet arī transportlīdzekļa papildaprīkojuma iespējas. Tādējādi katram automobiļa veidam tiks iegūtas divas vērtības: zemākā un augstākā iespējamā standarta patēriņa vērtība atbilstoši aprīkojuma iespējām.

Taču automobiļa īpašas konfigurācijas gadījumā individuālo standarta vērtību varēs norādīt tieši.

Pateicoties WLTP, turpmāk varēsiet labāk novērtēt automobiļa patēriņu un CO2 izmešu līmeni. Šīs vērtības tiks mērītas reālākos apstākļos, tāpēc paredzami augstāki patēriņa un CO2 izmešu rādītāji automobiļiem ar iekšdedzes dzinējiem. Elektroautomobiļu gadījumā samazināsies elektriskās darbības attālums.

BMW jau strādā pie pārejas uz jauno pārbaudes procedūru un pakāpeniski gatavo savu produktu portfeli ar jauniem automobiļiem, jaunām dzinēju versijām un tehnisku pārskatīšanu. Tas ļaus nodrošināt visa BMW Group autoparka pilnīgu atbilstību WLTP.

Sākot no 2018. gada septembra, visu ES, kā arī Šveices un Turcijas automobiļu ražotāju pienākums būs ražot tikai tādus automobiļus, kas pārbaudīti atbilstoši WLTP procedūrai. Pāreja tirgū būs atkarīga no konkrētās valsts tiesību aktiem. Taču līdz 2020. gada decembrim visām valstīm, kas automobiļu apstiprināšanai piemēro ES tiesību aktus, būs jānorāda WLTP vērtības visiem automobiļiem.

WLTP SALĪDZINĀJUMĀ AR NEDC.

Šeit norādītas konkrētas atšķirības starp iepriekšējo un jauno pārbaudes procedūru. 

Pārbaudes apstākļi NEDC WLTP
Pārbaudes ilgums 20 minūtes 30 minūtes
Pārbaudes attālums 11 km 23,2 km
Laiks, kas pavadīts stāvot 25 % 13 %
Pārbaudes stadijas Pilsētas, ārpus pilsētas (kombinēti) Zema, vidēja, augsta, īpaši augsta (kombinēti); (papildu "pilsētas" stadija elektroautomobiļiem un automobiļiem ar hibrīda transmisiju)
Ātrums Vidējais: 34km/h
Maks.: 120 km/h
Vidēji: 46.6 km /h
Maks.: 131 km/h
Sākuma temperatūra 20–30°C
Aukstā iedarbināšana
14°C (pārbaudīts 23°C temperatūrā, koriģēts uz 14°C temperatūru) aukstā iedarbināšana
Papildaprīkojuma iespējas Netiek ņemtas vērā. Tiek ņemtas vērā visas aprīkojuma iespējas atbilstoši to ietekmei uz aerodinamiku, svaru un rites pretestību.

REĀLIE BRAUKŠANAS IZMEŠI.

Sākot no 2018. gada septembra, automobiļu ražotājiem papildus WLTP būs obligāti jāveic RDE (reālo braukšanas izmešu) pārbaude. Šajās RDE pārbaudēs ceļa apstākļos tiek mērīti tādu piesārņotāju kā daļiņu un slāpekļa oksīdu (NOx) izmešu līmenis. Ar šo metodi nosaka vidējo izmešu līmeni, kāds sagaidāms ikdienas braukšanas laikā.

Lai vēl vairāk pazeminātu šo piesārņotāju vērtības, BMW izmanto dažādas tehnoloģijas, lai modeļos mazinātu izplūdes gāzes: šie pasākumi ietver BluePerformance ar SCR (selektīvo katalītisko reducēšanu) un daļiņu filtrus automobiļiem ar dīzeļdzinējiem un benzīna dzinējiem. Tādējādi BMW spēj atbilst zemajām EU6c izmešu standarta robežvērtībām, kas ir obligātas visiem jaunajiem automobiļiem no 2018. gada rudens. EU6c izmešu standarts paredz zemākas robežvērtības automobiļiem ar benzīna dzinējiem salīdzinājumā ar EU6b izmešu standartu. Tādas pašas robežvērtības attiecas arī uz automobiļiem ar dīzeļdzinējiem EU6b un EU6c ciklā.

EU izmešu standarts. Zemākas vērtības. Lielāki izaicinājumi.

EU izmešu standarts nosaka tādu izmešu kā slāpekļa oksīdu un daļiņu pieļaujamās robežvērtības ES. Robežvērtības atšķiras atkarībā no dzinēja un automobiļa veida. Klimata aizsardzības un gaisa kvalitātes uzlabošanas nolūkā robežvērtības tiek arvien kāpinātas, tādējādi izvirzot automobiļu ražotājiem jaunus izaicinājumus.

GALVENIE PAVĒRSIENI.

2017. gada septembris Sākot no 2017. gada septembra, noris pakāpeniska pāreja uz WLTP un RDE.
2018. gada septembris Visiem jaunajiem automobiļiem nepieciešama sertifikācija atbilstoši WLTP, kā arī tiem jāatbilst RDE pārbaudes daļiņu robežvērtībām. Tas nodrošina CO2 izmešu un patēriņa vērtību salīdzināmību visiem automobiļiem.
2019. gada septembris Visiem no jauna ražotajiem un reģistrētajiem automobiļiem jāatbilst NOx RDE ierobežojumiem atbilstoši RDE nosacījumiem.
2020. gada septembris Valstīm, kas piemēro automobiļu apstiprināšanai ES tiesību aktus, jānorāda WLTP vērtības visiem automobiļiem.

PATĒRIŅŠ UN IZMEŠI.

BMW Group nepieciešamas jaunās WLTP un RDE pārbaudes procedūras. Vairāk informācijas par šo procedūru vēsturi un plānotajiem pasākumiem skatiet zemāk tekstā lejupielādēšanai pievienotajā brošūrā (PDF– 2,3 mb).

Uzziniet vairāk

BUJ.

Kas ir WLTP?

Abreviatūra WLTP nozīmē "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra). Tā ietver jaunu pārbaudes procedūru reālistiskākai automobiļu degvielas patēriņa un C02 izmešu vērtību noteikšanai, kas būs juridiski saistoša visiem automobiļiem, sākot no 2018. gada septembra. WLTP pakāpeniski aizvietos iepriekš izmantoto NEDC procedūru. Lai uzzinātu vairāk, skatiet http://wltpfacts.eu/.

KAS IR WLTP BRAUKŠANAS CIKLS?

Automobiļa patēriņš un izmeši ir atkarīgi no braukšanas stila. Tādēļ WLTP braukšanas informācija ir ievākta visā pasaulē. Šī informācija izmantota, lai noteiktu 4 stadijas ar dažādu vidējo ātrumu: mazu, vidēju, lielu un īpaši lielu. Katrā no šīm stadijām ir atšķirīga paātrinājuma, bremzēšanas un apstāšanās intensitāte, lai attēlotu situāciju, kāda atbilst ikdienas braukšanas stilam. Šo stadiju kombinācija veido braukšanas ciklu.

KĀ BMW GROUP RĪKOJAS SAISTĪBĀ AR JAUNAJĀM WLTP METODĒM SAISTĪBĀ AR PROCEDŪRU?

BMW Group jau strādā pie pārejas uz jauno pārbaudes procedūru un pakāpeniski gatavo savu produktu portfeli ar jauniem automobiļiem un jaunu versiju vai tehniski pārskatītiem dzinējiem. Tas nodrošinās to, ka viss BMW autoparks pastāvīgi atbildīs attiecīgajiem pamata likumiem un normatīvajiem aktiem. Principa jautājums: BMW Group automobiļi atbilst attiecīgajām likuma normām. To apstiprina attiecīgu oficiālu pētījumu rezultāti valsts un starptautiskā līmenī.

KO WLTP NOZĪMĒ MAN?

WLTP ieviešana nozīmē to, ka norādītās degvielas patēriņa un C02 vērtības būs tuvinātas reāli esošajām. Tomēr, ņemot vērā individuālo papildaprīkojumu, WLTP nodrošinās vēl reālistiskākus rādītājus, jo tie būs balstīti uz jūsu personīgā automobiļa konfigurāciju. Taču vienlaikus reālistiskākas vērtības nozīmē arī lielāku patēriņu un augstāku C02 izmešu līmeni automobiļiem ar iekšdedzes dzinējiem un mazāku elektriskās darbības attālumu elektroautomobiļiem (ieskaitot hibrīdauto). Atkarībā no valsts likumdošanas var tikt piemēroti augstāki CO2 nodokļi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet http://www.caremissionstestingfacts.eu/.

KAS IR RDE?

Abreviatūra RDE nozīmē "Real Driving Emissions" (reālie braukšanas izmeši). Šī ir jauna procedūra, lai noteiktu tādus piesārņotājus kā slāpekļa oksīdi (NOx) un daļiņas. Būtiskākā iezīme ir tā, ka mērījumi tiek veikti reālistiskos apstākļos, atrodoties ceļā, nevis laboratorijā. Šajā nolūkā ierīce, kas pazīstama ar nosaukumu "pārnēsājama izmešu mērīšanas sistēma" (PEMS – Portable Emissions Measurement System), tiek piestiprināta pārbaudes automobilim. Lai uzzinātu vairāk, skatiet http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions- test/#.

KAS IR EU6?

"Euro 6" ir šī brīža piesārņotāju izmešu standarta nosaukums. Tas nosaka zemākas daļiņu un slāpekļa oksīdu izmešu maksimālās vērtības salīdzinājumā ar EU5. Sākot no 2018. gada septembra*, EU6c izmešu standarts būs obligāts, un salīdzinājumā ar EU6b tajā noteiktas vēl zemākas daļiņu satura robežvērtības automobiļiem ar benzīna dzinējiem. Tādas pašas robežvērtības attiecas arī uz automobiļiem ar dīzeļdzinējiem EU6b un EU6c ciklā. EU6d-TEMP no 2019. gada septembra* un EU6d no 2021. gada janvāra* atkal nedaudz pazeminās daļiņu skaita un slāpekļa oksīdu robežvērtības atbilstoši RDE. * Attiecas uz jaunajiem automobiļiem. Jauno tipu automobiļi tiks pakļauti jaunajiem izmešu standartiem gadu iepriekš.

KO NOZĪMĒ SELEKTĪVĀ KATALĪTISKĀ REDUCĒŠANA (SCR)?

Lai vēl vairāk samazinātu automobiļa izmešu vērtības, dīzeļdzinēju izplūdes sistēmai tiek nodrošināta šķidra amonjaka – AdBlue® – padeve. Selektīvā katalītiskā reducēšana (SCR) ar AdBlue® pārveido līdz 90% slāpekļa oksīdu. Pāri paliek ūdens tvaiki, slāpeklis un CO2. Pāri paliek ūdens tvaiki, slāpeklis un CO2.

KAS IR BLUEPERFORMANCE?

BMW izmanto BluePerformance tehnoloģiju, lai vēl vairāk mazinātu savu automobiļu slāpekļa oksīdu izmešus. Šī tehnoloģija ļauj vēl vairāk optimizēt dīzeļdzinēju izmešu līmeni. Papildus dīzeļdegvielas daļiņu filtram un NOx katalizatora glabātuvei dažos modeļos SCR katalizators (SCR = selektīvā katalītiskā reducēšana) ar AdBlue® iesmidzināšanu nodrošina ievērojamu slāpekļa oksīdu samazinājumu izplūdes gāzēs. Lai uzzinātu vairāk par BMW BluePerformance, skatiet https://www.bmw.co.uk/en_GB/topics/discover- bmw/technology/engine-technology.html.

KO WLTP NOZĪMĒ ELEKTRISKO AUTOMOBIĻU UN HIBRĪDAUTO GADĪJUMĀ?

Ņemot vērā to, ka elektriskos automobiļus un hibrīdauto sevišķi daudz izmanto pilsētās, šo automobiļu ciklā papildus maza, vidēja, liela un īpaši liela ātruma stadijām ietverta 5. stadija, proti, pilsētas fāze. Tā apvieno ātrumu no stadijām, kas vislabāk atspoguļo satiksmes situāciju apdzīvotās vietās, – maza un vidēja ātruma stadijām. Tas nodrošina reālistiskākus darbības attāluma rādītājus.