MINI DATU AIZSARDZĪBAS INFORMĀCIJA.

Augstie standarti, kādus sagaidāt no mūsu izstrādājumu un pakalpojumu funkcijām, mums kalpo par vadlīnijām arī Jūsu datu apstrādē. Mūsu mērķis ir izveidot un uzturēt uzticamu darījumu attiecību pamatu ar saviem klientiem un potenciālajiem klientiem. Mums ir svarīga Jūsu personas datu konfidencialitāte un integritāte. Tāpēc mēs rūpīgi apstrādāsim un izmantosim Jūsu datus konkrētos nolūkos saskaņā ar Jūsu doto piekrišanu un atbilstoši tiesību normām datu aizsardzības jomā.

 

MINI datu aizsardzības informācijas turpmākajās sadaļās ir aprakstīts, kā BMW AG ar uzņēmuma MINI Germany starpniecību vāc, apstrādā un izmanto klientu un potenciālo klientu personas datus. 

Tēmu pārskats

 • Who is responsible for data processing operations?

  Kā noteikts ES datu aizsardzības regulā, par Jūsu personas datu apstrādi atbild BMW AG (turpmāk tekstā — "BMW" un/vai "mēs" un/vai "mūs"), Petuelring 130, 80788 Munich. BMW AG mītne atrodas Minhenē.

   

  BMW AG ir BMW Group mātesuzņēmums, un ar struktūrvienības MINI Germany starpniecību tas koordinē MINI automobiļu, oriģinālo MINI rezerves daļu, piederumu un dzīvesstila produktu, kā arī saistīto pakalpojumu tirdzniecību Vācijā. BMW pārstāvniecības veido daļu no MINI Germany.

   

  Arī citas BMW AG organizatoriskās vienības MINI Germany paspārnē aktīvi sniedz atbalstu klientiem un potenciālajiem klientiem Vācijā. Tās būtībā ir MINI Connected un MINI tiešsaistes veikalu jomas.

   

  MINI Germany pilnvaro MINI pārstāvjus un MINI darbnīcas, ar ko noslēgti attiecīgi līgumi, (turpmāk tekstā — MINI partneri, ja nav nepieciešams īpaši tos nošķirt) sniegt atbalstu un klientu apkalpošanu tehniskos un ar tehniku nesaistītos jautājumos klientiem, potenciālajiem klientiem, līgumpartneriem un citām ieinteresētajām personām. Tas pārvalda tīmekļa vietni www.mini.de, kurā tas piedāvā iespēju izveidot tiešsaistes kontu "MyMINI" un/vai "MINI Connected" un veicina MINI zīmolu Vācijā.

   

  Ja vien nav norādīts citādi, MINI partneri ir juridiski un ekonomiski autonomi uzņēmumi, kas neietilpst MINI sastāvā. Būdami licences turētāji, tie izmanto MINI zīmolu — atkarībā no pilnvarojuma — MINI oriģinālo rezerves daļu un piederumu pārdošanas, kā arī ar zīmolu saistītas apkopes un remonta nolūkā.

   

  MINI Germany pilnvaro BMW pārstāvjus tādā pašā veidā kā MINI partnerus.

   

  MINI ir atbildīgs par visiem Jūsu datiem, kas tiek apstrādāti tīmekļa vietnē www.mini.de, Jūsu tiešsaistes kontā MyMINI, MINI Connected pakalpojumos, par Jūsu saziņu ar MINI un MINI tiešās tirgvedības pasākumu ietvaros. Tāpat MINI apstrādā Jūsu datus arī tad, ja tos nodod MINI partneri, un tādā apmērā, lai tiktu ievērotas piemērojamās tiesību aktu prasības datu aizsardzības jomā.

   

  MINI partneri ir atbildīgi par tādu personas datu apstrādi, kurus Jūs tiem nodrošināt saistībā ar uzņēmējdarbību un klientu apkalpošanu tirdzniecības un pakalpojumu jomā. Tāpat Jūsu datus, kurus nodod MINI Germany, apstrādā arī MINI partneri, tādā apmērā, lai tiktu ievērotas piemērojamās tiesību aktu prasības datu aizsardzības jomā.

   

  Šajā informācijā par datu aizsardzību ir aprakstīta arī Jūsu datu apstrāde, ko veic MINI partneri. Tomēr var gadīties, ka MINI partneri iegūst citus personas datus, uz kuriem attiecas sava datu aizsardzības informācija. Šādā gadījumā to, kā tiek izmantoti Jūsu dati, varat uzzināt attiecīgā MINI partnera datu aizsardzības informācijā.

   

  MINI klientu apkalpošanas dienesta MINI Vācijā un BMW AG datu aizsardzības grupas kontaktinformāciju var apskatīt šeit [sk. 4. nodaļas 3. posmu, Atsauces teksta tīmekļa saite B: BMW AG Sales Germany un BMW AG grupas datu aizsardzības kontaktinformācija, kas attiecas uz MINI klientu apkalpošanu].

 • When does MINI acquire and process personal data?

  MINI iegūst un apstrādā Jūsu personas datus šādos gadījumos:

   

  • Sazinoties ar mums tieši, piemēram, mūsu tīmekļa vietnē, MINI klientu apkalpošanas dienestā vai BMW pārstāvniecībā, un Jūs interesē, piemēram, mūsu produkti vai pakalpojumi, vai Jums ir kādi citi jautājumi.
  • Iegādājoties produktus tieši no mums (piemēram, MINI Lifestyle veikalā mūsu tīmekļa vietnē vai pie BMW pārstāvja).
  • Iegādājoties pakalpojumus tieši no mums (piemēram, MINI Connected no MINI Connected veikala mūsu tīmekļa vietnē, Jūsu transportlīdzekļa apkopi un/vai remontu BMW pārstāvniecībā).
  • Pieprasot informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem (piemēram, brošūru vai cenrāžu nosūtīšana).
  • Atbildot uz mūsu tiešā mārketinga aktivitātēm, piemēram, aizpildot atbildes karti vai iesniedzot savus datus tiešsaistē kādā no mūsu vietnēm (www.mini.de vai mērķlapā).
  • Kad Jūsu personas datus mums nosūta MINI partneri vai trešās personas, ja un cik lielā mērā ir izpildītas piemērojamās tiesību aktu prasības datu aizsardzības jomā, piemēram, jūs esat devis/-usi piekrišanu vai, pilnībā apzinoties savas tiesības iebilst, neesat iebildis/-usi pret savu datu pārsūtīšanu MINI klientu apkalpošanas (piemēram, lai Jūs identificētu, sazinoties ar MINI klientu apkalpošanas dienestu) un rakstiskas saziņas (piemēram, lai nosūtītu MINI sākuma komplektu pēc transportlīdzekļa iegādes) vajadzībām.
  • Kad Jūs nosūtāt mums sava transportlīdzekļa datus (ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru) mūsu MINI līgumdarbnīcu un BMW pārstāvju servisa un apkopes/remonta pakalpojumu mērķiem.
  • Kad citi BMW Group uzņēmumi un mūsu sadarbības partneri sniedz datus par Jums atļautā veidā.
  • Kad trešās puses (piemēram, sertificēti adrešu pārdevēji) sniedz personas datus par Jums atļautā veidā.

   

  Lūdzu, palīdziet mums saglabāt Jūsu informāciju aktuālu, paziņojot mums par Jūsu personas datu, īpaši kontaktinformācijas, izmaiņām.

 • Which data about you can be collected?

  Turpmāk uzskaitītās personas datu kategorijas var vākt, izmantojot daudzos šajā datu aizsardzības informācijā aprakstītos pakalpojumus un saziņas kanālus: 

   

  • Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
  • Intereses: Jūsu sniegtā informācija par jomām, kas Jūs interesē, piemēram, par transportlīdzekļiem, kas Jums šķiet interesanti, vēlamajiem MINI partneriem vai BMW pārstāvjiem, vaļaspriekiem un citām personiskajām vēlmēm.
  • Citi personas dati: Jūsu sniegtā informācija par dzimšanas datumu, izglītību, mājsaimniecības lielumu vai profesionālo situāciju.
  • Līguma dati: klienta numurs, līguma numurs, rezervētie MINI Connected pakalpojumi.
  • Tiešsaistes konta dati: konta informācija saistībā ar My MINI, MINI Connected, klientu un potenciālo klientu portāliem, Jūsu iestatītā maksājumu informācija (piemēram, kredītkartes numurs)
  • Tīmekļa vietņu izmantošana un saziņa: informācija par to, kā izmantojat tīmekļa vietni un vai atverat vai pārsūtāt tālāk mūsu ziņojumus, tostarp dati, kas iegūti, izmantojot sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas. Sīkāka informācija par to ir pieejama šeit [tīmekļa saite, sk. 5. nodaļu MINI Sīkdatņu politika] mūsu MINI sīkdatņu politikā.
  • Darījumu un mijiedarbības dati: informācija par produktu un pakalpojumu pirkumiem, mijiedarbību ar MINI klientu apkalpošanas dienestu (Jūsu pieprasījumi un sūdzības) un MINI partneriem vai BMW pārstāvjiem, kā arī par dalību tirgus izpētes aptaujās.
  • Kredītspējas un identitātes dati: dati Jūsu identitātes noteikšanai, piemēram, autovadītāja apliecība vai reģistrācijas apliecība, 1. daļa; arī informācija par darījumiem, maksājumiem, kas, iespējams, nav veikti mums; tostarp informācija par krāpšanas gadījumiem, sodāmiem pārkāpumiem, aizdomīgiem darījumiem, politiski nozīmīgām personām un sankciju saraksti, kuros ir Jūsu dati.
  • MINI lietotņu un pakalpojumu lietošana: informācija par to, kā izmantojat MINI lietotnes (savā mobilajā lietotāja ierīcē) un MINI Connected pakalpojumus.
  • Informācija par transportlīdzekļa funkcijām un iestatījumiem: informācija par Jūsu transportlīdzekļa funkcijām un pašreizējiem iestatījumiem (identificē, pamatojoties uz transportlīdzekļa identifikācijas numuru), piemēram, MINI TeleServices, MINI Connected pakalpojumi ar MINI CarData.
  • Transportlīdzekļa tehniskie dati: transportlīdzeklī ģenerētie un/vai apstrādātie dati. 

   

  Ekspluatācijas dati transportlīdzeklī

   

  Vadības bloka dati, kas tiek apstrādāti transportlīdzekļa darbībai. Tajos ietilpst, piem.:

   

  • Transportlīdzekļa statusa informācija (piemēram, ātrums, palēninājums, sānu paātrinājums, riteņu ātrums, piesprādzētu drošības jostu parādīšana)
  • Apkārtējie apstākļi (piemēram, temperatūra, lietus sensors, attāluma sensors).

   

  Parasti šie dati ir īslaicīgi un netiek saglabāti ilgāk par darbības laiku; tos apstrādā tikai pašā transportlīdzeklī. Vadības blokos ir datu atmiņas (cita starpā arī transportlīdzekļa aizdedzes atslēga). Tos izmanto, lai varētu īslaicīgi vai ilgstoši dokumentēt informāciju par transportlīdzekļa stāvokli, detaļu slodzi, apkopes prasībām, kā arī tehniskiem notikumiem un defektiem.

   

  Atkarībā no tehniskā aprīkojuma tiek uzglabāti:

   

  • Sistēmas komponentu darbības stāvokļi (piemēram, uzpildes līmeņi, riepu spiediens, akumulatora stāvoklis)
  • Svarīgu sistēmas komponentu (piemēram, lukturu, bremžu) darbības traucējumi un defekti
  • Sistēmu reakcija īpašās braukšanas situācijās (piemēram, gaisa spilvena nostrāde, stabilitātes kontroles sistēmu iedarbināšana)
  • Informācija par notikumiem, kas bojā transportlīdzekli
  • Elektroautomobiļu gadījumā — augstsprieguma akumulatora uzlādes stāvoklis, paredzamais nobraukums

   

  Īpašos gadījumos (piemēram, ja transportlīdzeklis ir konstatējis kļūmi) var būt nepieciešams saglabāt datus, kas parasti būtu tikai īslaicīgi.

   

  Ja izmantojat pakalpojumus (piemēram, remonts, apkopes darbi), saglabātos darbības datus var nolasīt un vajadzības gadījumā izmantot kopā ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru. MINI partnera vai BMW pārstāvja darbinieki vai trešās puses (piemēram, avārijas dienesti) var nolasīt datus no transportlīdzekļa. Tas pats attiecas uz garantijas un kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem.

   

  Parasti datus nolasa, izmantojot transportlīdzekļa OBD (On-Board Diagnosis) likumīgi paredzēto savienojumu. Nolasītie darbības dati reģistrē transportlīdzekļa vai atsevišķu komponentu tehnisko stāvokli un palīdz veikt diagnostiku, ievērot garantijas saistības un uzlabot kvalitāti. Šie dati, jo īpaši informācija par komponentu slodzi, tehniskajiem notikumiem, nepareizu darbību un citām kļūdām, vajadzības gadījumā tiek nosūtīti uz MINI kopā ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Turklāt uz MINI attiecas atbildība par produktiem. MINI šim nolūkam izmanto arī transportlīdzekļu darbības datus, piemēram, atsaukšanas pasākumus. Šos datus var izmantot arī, lai pārbaudītu klientu garantijas prasījumus un prasījumus attiecībā uz turpmākajiem uzlabojumiem.

   

  Pēc Jūsu pieprasījuma kļūdu atmiņas transportlīdzeklī var atiestatīt servisa centrā remonta vai apkopes laikā.

   

  Komforta, informācijas un izklaides funkcijas

   

  Varat saglabāt komforta iestatījumus un individualizāciju transportlīdzeklī un jebkurā laikā tos mainīt vai atiestatīt.

  Atkarībā no attiecīgā aprīkojuma tajā ietilpst:

   

  • Sēdekļa un stūres pozīciju iestatījumi
  • Šasijas un klimata kontroles iestatījumi
  • Individualizācija, piemēram, salona apgaismojums.

   

  Izvēlētajā aprīkojumā varat paši ievadīt datus transportlīdzekļa informācijas un izklaides funkcijās. Atkarībā no attiecīgā aprīkojuma tajā ietilpst:

   

  • multivides dati, piemēram, mūzika, filmas vai fotoattēli atskaņošanai integrētā multivides sistēmā.
  • adrešu grāmatas dati izmantošanai kopā ar integrētu brīvroku sistēmu vai integrētu navigācijas sistēmu.
  • Ievadītie navigācijas galamērķi
  • Dati par interneta pakalpojumu izmantošanu

   

  Šie komforta un informācijas un izklaides funkciju dati var būt saglabāti lokāli transportlīdzeklī vai ierīcē, kas ir savienota ar transportlīdzekli (piemēram, viedtālrunī, USB atmiņā vai MP3 atskaņotājā). Ja datus esat ievadījis/-usi pats/-i, varat tos jebkurā laikā dzēst.

   

  Šie dati no transportlīdzekļa tiek pārsūtīti tikai pēc Jūsu pieprasījuma, jo īpaši, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, saskaņā ar Jūsu izvēlētajiem iestatījumiem.

   

  Viedtālruņu integrācija, piemēram, Apple car play

  Ja Jūsu transportlīdzeklī ir attiecīgs aprīkojums, varat savienot viedtālruni vai citu mobilo lietotāja ierīci ar transportlīdzekli un lietot to, izmantojot transportlīdzeklī iebūvētos vadības elementus. Viedtālruņa attēlus un skaņu var izvadīt, izmantojot multivides sistēmu. Vienlaikus noteikta informācija tiek pārsūtīta uz viedtālruni. Atkarībā no integrācijas veida tas ietver, piemēram, atrašanās vietas datus, dienas/nakts režīmu un citu vispārīgu transportlīdzekļa informāciju. Lai uzzinātu vairāk, skatiet transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu "Informācijas un izklaides sistēmas".

  Integrācija ļauj izmantot izvēlētās viedtālruņa lietotnes, piemēram, navigāciju vai mūzikas atskaņošanu. Starp viedtālruni un transportlīdzekli nav citas mijiedarbības, jo īpaši nav aktīvas piekļuves transportlīdzekļa datiem. To, kā tiek apstrādāti citi dati, nosaka katras izmantotās lietotnes nodrošinātājs. Tas, vai varat izvēlēties jebkādus iestatījumus un kādus iestatījumus varat noteikt, ir atkarīgs no attiecīgās lietotnes un viedtālruņa operētājsistēmas.

   

  Tiešsaistes pakalpojumi

   

  Ja Jūsu transportlīdzeklim ir mobilā tālruņa tīkla savienojums, tas nodrošina datu apmaiņu starp transportlīdzekli un citām sistēmām. Mobilā tālruņa tīkla savienojumu nodrošina transportlīdzekļa raidītāja un uztvērēja bloks vai mobilā lietotāja ierīce (piemēram, viedtālrunis), ko ievietojat transportlīdzeklī. Tiešsaistes funkcijas var lietot, izmantojot šo mobilā tālruņa tīkla savienojumu. Tie ietver ražotāja vai citu pakalpojumu sniedzēju nodrošinātos tiešsaistes pakalpojumus un lietotnes/programmas.

   

  MINI tiešsaistes pakalpojumi

   

  MINI tiešsaistes pakalpojumu gadījumā MINI attiecīgajās vietās (piemēram, īpašnieka rokasgrāmatā, MINI vadītāja ceļveža lietotnē, MINI tīmekļa vietnēs) ir aprakstītas attiecīgās funkcijas un ar tām saistītā informācija saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Personas datus var izmantot, lai sniegtu tiešsaistes pakalpojumus. Datu apmaiņa notiek, izmantojot aizsargātu savienojumu, piemēram, ar īpaši šim nolūkam paredzētām BMW IT sistēmām. Jebkura personas datu iegūšana, apstrāde un izmantošana, kas pārsniedz pakalpojumu sniegšanu, notiek tikai, pamatojoties uz likumīgu atļauju, piemēram, likumā noteiktās neatliekamās palīdzības izsaukuma sistēmas, līguma vai sniegtas piekrišanas gadījumā.

   

  Varat ieslēgt vai izslēgt pakalpojumus un funkcijas (dažas no tām ir maksas) un dažos gadījumos arī visu transportlīdzekļa mobilā tālruņa tīkla savienojumu. Ja tas ir tehniski iespējams, tas neattiecas uz likumā noteiktajām funkcijām un pakalpojumiem, piemēram, neatliekamās palīdzības izsaukuma sistēmu.

   

  Trešo pušu pakalpojumi

   

  Ja izmantojat iespēju lietot citu pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tiešsaistes pakalpojumus, par šiem pakalpojumiem ir atbildīgs attiecīgais pakalpojumu sniedzējs, un uz tiem attiecas tā datu aizsardzības nosacījumi un lietošanas noteikumi. MINI nevar ietekmēt šeit koplietoto saturu.

   

  Tāpēc Jums būtu jāsaņem informācija no attiecīgā pakalpojumu sniedzēja par personas datu vākšanas un izmantošanas veidu, apmēru un mērķi trešo pušu pakalpojumos.

   

   

  • Dati transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanai: informācija par Jūsu transportlīdzekļa vai mobilās lietotāja ierīces atrašanās vietu. MINI var saņemt šos datus, sniedzot MINI Connected pakalpojumus un nodrošinot MINI Connected lietotni, un izmanto šos datus saskaņā ar detalizētiem attiecīgo pakalpojumu aprakstiem, kā arī atrašanās vietas datu drošības pasākumiem.

   

   

 • What is the purpose of processing your data?

  Dati, kas iegūti saistībā ar līguma slēgšanu vai pakalpojumu sniegšanu, tiek apstrādāti turpmākajos nolūkos. Skaidrojumu par pieejamā juridiskā pamatojuma piemērošanas jomu var atrast šeit [sk. 4. nodaļas 3. posma atsauces teksta tīmekļa saiti D: Personas datu apstrādes juridiskais pamats].

   

  A.    Transportlīdzekļu tirdzniecības, tehniskās apkopes un remonta līgumā noteikto pienākumu izpilde
  (ES datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

   

  MINI, BMW pārstāvji un MINI partneri iegūst, apstrādā un izmanto personas datus pārdošanas vai apkopes un/vai remonta procesu gaitā.

   

  Pārdošanas procesos personas datus izmanto MINI nolīgtie pārstāvji un BMW pārstāvji, lai pārvaldītu pirkuma līgumu, veiktu izmēģinājuma braucienus un pārsūtītu informāciju saistībā ar Jūsu transportlīdzekļa iegādi.

   

  Veicot šīs darbības, tiek apstrādātas turpmākās datu kategorijas:

   

  • kontaktinformācija (uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese utt.)
  • Konta dati (MINI Connected vai My MINI konts, bankas dati u. c.)

   

  MINI, BMW pārstāvji un MINI partneri izmanto Jūsu personas datus līguma pārvaldīšanai (piemēram, transportlīdzekļa pasūtīšanai, servisa/remonta pasūtīšanai, MINI Connected pakalpojumu rezervēšanai) vai lai apstrādātu Jūsu iesniegtos pieprasījumus (piemēram, piedāvājumu, testa brauciena pieprasījumu). Attiecībā uz visiem līguma pārvaldīšanas vai problēmu risināšanas aspektiem mēs sazināsimies ar Jums bez atsevišķas piekrišanas, piemēram, rakstiski, pa tālruni, ar kurjerpastu vai e-pastu, atkarībā no Jūsu norādītajiem kontaktinformācijas datiem.

   

  Veicot apkopes un remonta procesus un/vai pakalpojumus MINI līgumdarbnīcās un pie BMW pārstāvjiem, tiek izmantotas īpašas diagnostikas ierīces, lai nolasītu tehniskos datus, kas attiecas uz transportlīdzekļa apkalpošanu, no transportlīdzeklī uzstādītajām elektroniskajām vadības ierīcēm. Šos datus apstrādā un izmanto apmācīti tehniķi darbnīcā, lai diagnosticētu un novērstu jebkādus darbības traucējumus. Šie tehniskie dati par transportlīdzekli galvenokārt ir šādi:

   

  • Transportlīdzekļa pamatdati (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, transportlīdzekļa tips, izgatavošanas datums, transportlīdzekļa aprīkojums)
  • Transportlīdzekļa stāvokļa dati (izmērītās vērtības, piemēram, nobraukums)
  • Kļūdu ieraksti atmiņā (piemēram, pagrieziena rādītāja nenostrāde)
  • Slodzes spektri
  • Programmatūras versijas un
  • Servisa un darbnīcas dati (piemēram, servisa vajadzības, veiktie darbi, uzstādītās rezerves daļas, garantijas gadījumi, darbnīcas ziņojumi) 

   

  MINI var piekļūt iepriekš minētajai informācijai, lai sniegtu atbalstu MINI līgumdarbnīcām un BMW pārstāvjiem tehnisku vai citu problēmu gadījumā, ar kurām tie saskaras, sniedzot pakalpojumus.

   

  Turklāt iepriekš minētās atbildīgās personas, iespējams, ierobežotā apjomā saņem datus par transportlīdzekļa atrašanās vietu, ja tas ir nepieciešams līguma izpildes nolūkā (piemēram, MINI palīdzības uz ceļa ietvaros). Dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar atrašanās vietas datu drošības pasākumiem [sk. 4. nodaļas 3. posmu, Atsauces teksta tīmekļa saite E: Atrašanās vietas datu drošības pasākumi].

   

  B.    Atbilstība līgumā noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz digitālo pakalpojumu sniegšanu saistībā ar transportlīdzekļiem
  (ES datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

   

  Lai izpildītu MINI Connected līgumu, kas noslēgts starp jums un MINI, MINI nodrošina dažādus pakalpojumus, piemēram, inteliģento avārijas izsaukumu, Concierge Service, reāllaika satiksmes informāciju (RTTI), telepakalpojumus utt.

   

  Šo pakalpojumu sniegšanas nolūkā BMW un pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādā šādu transportlīdzekļa personisko informāciju:

   

  • Transportlīdzekļa stāvokļa dati (nobraukums, akumulatora spriegums, durvju un atloku stāvoklis utt.)
  • Atrašanās vietas un pārvietošanās dati (laiks, atrašanās vieta, ātrums utt.)
  • Transportlīdzekļa apkopes datums (nākamās apkopes termiņš, eļļas līmenis, bremžu nodilums utt.)
  • Dinamiskā satiksmes informācija (sastrēgumi, šķēršļi, zīmes, stāvvietas utt.).
  • Vides informācija (temperatūra, lietus utt.)
  • Lietotāja profils (konfigurētas ziņas, e-pasts, audio pakalpojumu sniedzēji utt.)
  • Sensoru informācija (radars, ultraskaņas signāls, žesti, balss u. c.)

   

  Informācija par MINI Connected saskaņā ar tiesību aktiem datu aizsardzības jomā ir atrodama šeit [Tīmekļa saite: MINI Connected / juridiskā informācija]; pilns saraksts un detalizēts pakalpojumu un katrā gadījumā izmantoto datu apraksts ir pieejams šeit [MINI Connected/MINI Connected Services].

   

  Apstrādātie personas dati tiek automātiski dzēsti pēc 4 nedēļām, ja vien tie nav nepieciešami ilgāk īpašā pakalpojuma sniegšanai.

   

  Varat ieslēgt vai izslēgt pakalpojumus un funkcijas (dažas no tām ir maksas) un dažos gadījumos arī visu transportlīdzekļa mobilā tālruņa tīkla savienojumu. Ja tas ir tehniski iespējams, tas neattiecas uz likumā noteiktajām funkcijām un pakalpojumiem, piemēram, neatliekamās palīdzības izsaukuma sistēmu.

   

  Lai sniegtu MINI Connected lietotnes pakalpojumus, tiek apstrādāti šādi personas dati:

   

  • Transportlīdzekļa stāvokļa dati (nobraukums, akumulatora spriegums, durvju un atloku stāvoklis utt.)
  • Transportlīdzekļa un mobilās lietotāja ierīces atrašanās vietas un pārvietošanās dati (laiks, atrašanās vieta, ātrums utt.)
  • Transportlīdzekļa apkopes datums (nākamās apkopes termiņš, eļļas līmenis, bremžu nodilums utt.)
  • Dinamiskā satiksmes informācija (sastrēgumi, šķēršļi, zīmes, stāvvietas utt.).
  • Vides informācija (temperatūra, lietus utt.)
  • Lietotāja profils (konfigurētas ziņas, e-pasts, audio pakalpojumu sniedzēji utt.)
  • Sensoru informācija (radars, ultraskaņas signāls, žesti, balss u. c.)

   

  Informācija par MINI Connected lietotni saskaņā ar tiesību aktiem datu aizsardzības jomā ir atrodama šeit [Tīmekļa saite: MINI Connected/juridiskā informācija]. Atrašanās vietas un pārvietošanās dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar atrašanās vietas datu drošības pasākumiem [sk. 4. nodaļas 3. posmu, Atsauces teksta tīmekļa saite E: Atrašanās vietas datu drošības pasākumi].

   

  Ja nevēlaties šādu savu personas datu apstrādi, varat, ja tas ir tehniski iespējams, atsaukt piekrišanu lietotnē MINI Connected vai atinstalēt lietotni MINI Connected no savas mobilās lietotāja ierīces.

   

  C.    Produktu kvalitātes nodrošināšana, jaunu produktu izpēte un izstrāde
  (ES datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

   

  MINI izmanto datus (tostarp atrašanās vietas datus), kas iegūti, MINI vai BMW pārstāvjiem vai MINI partneriem sniedzot pakalpojumus anonimizētā veidā, lai nodrošinātu produktu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī pētniecības un attīstības vajadzībām. "Anonimizēti" dati nozīmē, ka dati vairs nav tieši saistīti ar jums vai Jūsu transportlīdzekli.

   

  Šo apstrādi pamato ir BMW AG likumīgās intereses apmierināt savu klientu augstās prasības attiecībā uz augstas kvalitātes produktiem un pakalpojumiem, kā arī ņemt vērā klientu vēlmi pēc jauniem, inovatīviem risinājumiem. Lai aizsargātu jūsu intereses, līdztekus anonimizācijai tiek īstenoti papildu drošības pasākumi un kontrole, piemēram, stingri datu piekļuves ierobežojumi, datu izmantošanas ierobežojumi, drošības pasākumi, glabāšanas periodi, kā arī datu ekonomijas principi, piemēram, tikai attiecīgo datu vākšana.

   

  D.    BMW AG (tostarp BMW pārstāvjus), nacionālā izplatīšanas uzņēmuma un MINI partneru pārdošanas, servisa un administrācijas procesu atbilstība
  (ES datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

   

  Lai nemitīgi optimizētu klientu pieredzi un sadarbību ar MINI partneriem, kā arī BMW pārstāvju klientu apkalpošanu, mēs, pamatojoties uz līguma informāciju, sagatavojam novērtējumus un pārskatus un dalāmies tajos ar atbildīgajiem MINI partneriem. Šo novērtējumu galvenais mērķis ir uzsākt atbilstošus pasākumus (piemēram, mācību kursus pārdošanas un servisa personālam), lai uzlabotu pieteikšanās un pārdošanas procesus. Mēs sagatavosim iepriekšminētos pārskatus apkopotā un anonimizētā veidā, t. i., pārskatu saņēmēji no tajos ietvertajiem datiem nevar izdarīt nekādus secinājumus par jums kā personu.

   

  Daļa iegūto transportlīdzekli raksturojošo datu tiek apstrādāti arī attiecīgā gadījumā ar mērķi nodrošināt atbilstību MINI, BMW pārstāvju, kā arī MINI līgumdarbnīcu un BMW Group nacionālo tirdzniecības uzņēmumu (tostarp to filiāļu) servisa procesiem (piemēram, remonts, garantija, nemateriālā vērtība) Eiropas ekonomikas zonā un citās valstīs, kas uzskaitītas BMW kvalitātes vēstulē [Tīmekļa saite: BMW kvalitātes vēstule]. Šī apstrāde tiek veikta BMW likumīgās interesēs, lai piedāvātu klientiem labāko iespējamo apkalpošanas procesu. Reizēm apstrāde notiek arī juridisko specifikāciju kontekstā (piemēram, informācija par remontu un apkopi, pamatojoties uz specifikācijām no konkurences viedokļa). Vispārējais princips ir tāds, ka, lai aizsargātu mūsu klientu privāto dzīvi, tehnisko datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz transportlīdzekli un bez tiešas saiknes ar klientu.

   

  Šajā nolūkā tiek izmantotas šādas datu kategorijas:

   

  • Transportlīdzekļa pamatdati (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, transportlīdzekļa tips, izgatavošanas datums, transportlīdzekļa aprīkojums)
  • Transportlīdzekļa stāvokļa dati (izmērītās vērtības, piemēram, nobraukums)
  • Kļūdu ieraksti atmiņā (piemēram, pagrieziena rādītāja nenostrāde)
  • Slodzes spektri
  • Programmatūras versijas un
  • Servisa un darbnīcas dati (piemēram, servisa vajadzības, veiktie darbi, uzstādītās rezerves daļas, garantijas gadījumi, darbnīcas ziņojumi)

   

  Transportlīdzekļa tehniskie dati tiek dzēsti transportlīdzekļa dzīves cikla beigās.

   

  BMW AG ir BMW Group uzņēmums. Dažos gadījumos mēs apstrādājam jūsu datus, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku un sekmīgāku dažādu BMW Group uzņēmumu pārvaldību. Tas attiecas, piemēram, uz kopīgo konsolidēto grāmatvedību saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) uzņēmumiem.

   

  E.    Klientu apkalpošana
  (ES datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b), g) un f) apakšpunkts)

   

  MINI, BMW pārstāvji un MINI partneri izmanto jūsu personas datus līguma pārvaldīšanai (piemēram, transportlīdzekļa pasūtīšanai, servisa/remonta pasūtīšanai, MINI Connected pakalpojumu rezervēšanai) vai lai apstrādātu jūsu iesniegtos pieprasījumus (piemēram, piedāvājumu pieprasījumu, testa brauciena pieprasījumu, vaicājumus un sūdzības MINI klientu apkalpošanas dienestam). Attiecībā uz visiem līguma pārvaldīšanas vai problēmu risināšanas aspektiem mēs sazināsimies ar jums bez atsevišķas piekrišanas, piemēram, rakstiski, pa tālruni, ar kurjerpastu vai e-pastu, atkarībā no jūsu norādītajiem kontaktinformācijas datiem.

   

  Mēs sazināsimies ar jums arī tad, ja uz jūsu transportlīdzekli attieksies tā sauktā tehniskā kampaņa vai atsaukšana. Tā kā tehniskās kampaņas parasti ir ļoti svarīgi pasākumi (piemēram, lai izvairītos no apdraudējuma transportlīdzekļa pasažieriem, novērstu transportlīdzekļa bojājumus), mēs sazināmies ar jums tieši vai netieši ar savu MINI partneru vai savu BMW pārstāvju starpniecību, izmantojot jūsu norādītos kontaktinformācijas datus, lai izpildītu likumā noteikto informēšanas pienākumu.

   

  Rūpīgi pārdomātos gadījumos mēs sazināsimies ar jums arī ar reklāmas ziņojumiem (piemēram, pēc transportlīdzekļa iegādes nosūtīsim sākuma komplektu vai vēstuli, kurā norādītas garantijas termiņa beigas un piedāvāta transportlīdzekļa pārbaude), ja un cik lielā mērā ir izpildītas attiecīgās datu aizsardzības tiesību aktu prasības, un, pilnībā apzinoties savas tiesības iebilst, jūs neesat iebildis/-usi pret savu datu izmantošanu rakstiskas saziņas nolūkā.

   

  Tāpat ar šādu pamatojumu BMW apstrādā jūsu personas datus, lai optimizētu jūsu pieredzi darbā ar MINI klientu apkalpošanas dienestu, piem., lai jūs pareizi identificētu, ja sazināties ar mums.

   

  F.    Reklāmas ziņojumi, kā arī tirgus izpēte, pamatojoties uz piekrišanu
  (ES datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

   

  Cik lielā mērā esat atsevišķi sniedzis/-gusi piekrišanu turpmākai savu personas datu izmantošanai, jūsu personas datus var izmantot saskaņā ar piekrišanā aprakstīto apjomu, piemēram, reklāmas nolūkos (atsevišķi produktu un pakalpojumu piedāvājumi),

   

  ******* SĀKUMS: Ievietot pēc piekrišanas personalizācijai ieviešanas*******

  un ar jūsu atsevišķu piekrišanu — arī ar augstu personalizācijas pakāpi, pamatojoties uz individuālo klienta profilu

  *******BEIGAS**********************************************************       

                                                                                                                      

  un/vai tirgus izpētei un, ja nepieciešams, pārsūtīta noteiktiem BMW AG meitasuzņēmumiem un izvēlētiem MINI partneriem. Sīkāka informācija ir iekļauta attiecīgajā piekrišanas paziņojumā, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt.

   

  Ja esat sniedzis/-gusi attiecīgo piekrišanu [Tīmekļa saite, sk. 4. nodaļas 3. Posmu, Atsauces teksta tīmekļa saite F1: Piekrišanas paziņojums par datu aizsardzību pirms Vācijas galvenās trases pielāgošanas] reklāmas saziņai MINI apkopo un apstrādā attiecīgos datus.

   

  Kontaktinformācija, piemēram,

  vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs

   

  Papildu personiskā informācija / izvēles, piem.,

  • Uzņēmuma nosaukums, jūsu saistība ar šo uzņēmumu, ja izmantojat uzņēmuma automašīnu vai esat šā uzņēmuma kontaktpersona saziņā ar mums.
  • Iespējamais brīdis, kad jums ir nepieciešams jauns transportlīdzeklis, un jūsu interese par MINI transportlīdzekļiem un pakalpojumiem, kā arī jūsu informācijas pieprasījumi, izmēģinājuma braucieni utt.
  • Vēlamais un/vai pašreizējais MINI partneris vai BMW pārstāvis
  • Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) un citi ar to saistītie atribūti
  • Intereses un vaļasprieki
  • Jūsu datu aizsardzības piekrišanas deklarācijas statuss un izvēlētais un/vai vēlamais saziņas kanāls

   

  Identifikācijas dati, piemēram,

  klienta numurs, līguma numurs

   

  Klienta vēsture, piemēram,

  • transportlīdzekļa iegādes dati, tostarp modelis, konfigurācijas, iegādes datums, pirmās reģistrācijas datums, numurzīme, pirkuma pasūtījuma datums, piegādes datums, turētājs, kataloga cena
  • Dati, kas iegūti MINI partneru un BMW pārstāvju pārstāvniecībās (piemēram, saziņas brīdis un saziņas veids, pakalpojumu vēsture)
  • Kampaņu vēsture un rezonanse (klientu un potenciālo klientu aprūpes programma un tiešā mārketinga pasākumi)
  • Dalība pasākumos
  • Pieprasījumu un sūdzību vēsture MINI klientu apkalpošanas dienestā

   

  Transportlīdzekļa lietošanas dati, piem.,

  līguma dati, kas attiecas uz MINI Connected, piemēram, izklaides pakalpojumu rezervēšana tiešsaistē

   

  Lietotnes / tīmekļa vietnes / sociālo tīklu dati

  Ja esat reģistrējies vai pieteicies, jūsu konta dati, piemēram, MyMINI vai MINI Connected.

  MINI izmanto šādā veidā iegūtos tirdzniecības un klientu apkalpošanas datus

  • Lai noskaidrotu, kāda informācija un kuri piedāvājumi jūs varētu visvairāk interesēt
  • Lai sazinātos ar jums saistībā ar šo informāciju un piedāvājumiem
  • Lai nosūtītu reklāmas paziņojumus (piem., produktu prezentācijas vai ielūgumus uz pasākumiem) saskaņā ar jūsu datu aizsardzības piekrišanas paziņojumu. 

   

  Piekrišanas paziņojumā par datu aizsardzību jūs norādāt arī saziņas kanālus (piemēram, pastu, tālruni, e-pastu), kurus mums ir atļauts izmantot, lai ar jums sazinātos.

   

  *******SĀKUMS: Ievietot pēc piekrišanas personalizācijai ieviešanas *******

  Turklāt šeit jūs lemjat par savu piekrišanu individuāla klienta profila izveidei, lai saņemtu personalizētus piedāvājumus.

  Profila izveidē var tikt iekļauti šādi dati, ja tādi ir, kurus esat norādījis/-usi jūs vai kas iegūti, izmantojot BMW AG, atsevišķu meitasuzņēmumu, kā arī nolīgto pārstāvju un darbnīcu produktus vai pakalpojumus: Kontaktinformācija (piem., vārds, uzvārds, adrese, e-pasts); papildu personas dati / izvēles (piem., vēlamais pārstāvis, vaļasprieki); identifikācijas dati (piem., klienta numurs, līguma numurs); klienta vēsture (piem., piedāvājumu saņemšana, transportlīdzekļa iegādes dati, pārstāvja informācija); transportlīdzekļa dati (piem., lietotnes MINI Connected lietošanas dati: nobraukums, attālums); lietotnes / tīmekļa vietnes / sociālo tīklu dati (piem., tiešsaistes kontu My MINI vai My MINI lietošanas dati). Izsmeļošs šo kategoriju datu saraksts ir pieejams šeit [Tīmekļa saite, sk. 4. nodaļas 3. posmu, Atsauces teksta tīmekļa saite F2: Datu kategoriju saraksts individuāla klienta profila izveidei, spēkā uz 2018. gada 30. janvāri UC-30, ar izmaiņu režīmu B6-H-3]."

  *******BEIGAS**********************************************************  

                                                                                                                           

  Parasti datu apstrāde reklāmas nolūkos notiek Vācijā; personas dati nekādā gadījumā netiek pārsūtīti uz valsti ārpus ES.

   

  G.    Atbilstība juridiskajām saistībām, kas attiecas uz MINI
  (ES datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), f) apakšpunkts)

   

  MINI apstrādās personas datus arī tad, ja pastāv juridisks pienākums to darīt. Šāda situācija var rasties, piemēram, ja mēs sazināmies ar jums, ja uz jūsu transportlīdzekli attiecas tehniska kampaņa vai atsaukšana.

   

  Apkopotie dati tiek apstrādāti arī IT sistēmu darbības nodrošināšanas ietvaros. Darbības nodrošināšana ietver šādas darbības:

   

  • IT sistēmās apstrādāto datu dublēšana un atjaunošana
  • Darījumu reģistrēšana un uzraudzība, lai pārbaudītu IT sistēmu pareizu darbību
  • Personas datu nesankcionētas piekļuves atklāšana un aizsardzība pret to
  • Incidentu un problēmu pārvaldība, lai novērstu IT sistēmas darbības traucējumus.

   

  Savāktie dati tiek apstrādāti arī iekšējās atbilstības pārvaldības ietvaros, kurā mēs pārbaudām, piemēram, vai līguma noslēgšanas ietvaros jums ir sniegtas pienācīgas konsultācijas un vai MINI partneris ir izpildījis visas juridiskās saistības.

   

  Uz MINI attiecas daudzi citi juridiskie pienākumi. Lai izpildītu šos pienākumus, mēs apstrādājam jūsu datus nepieciešamajā apjomā un pēc vajadzības nododam tos atbildīgajām iestādēm saskaņā ar juridiskajiem paziņošanas pienākumiem.

   

  Mēs apstrādājam jūsu datus arī juridisku konfliktu gadījumā, ja juridiskā konflikta dēļ ir nepieciešama datu apstrāde.

   

  H.    Datu pārsūtīšana BMW Group iekšienē

   

  BMW AG ir BMW Group uzņēmums. Dažos gadījumos pēc rūpīgas pārbaudes mēs nosūtām jūsu datus citiem BMW Group uzņēmumiem, kas ir atbildīgi par turpmāko apstrādi. Šāda datu pārsūtīšana var notikt turpmākajos apstākļos un šādos nolūkos:

   

  Lūdzam ņemt vērā, ka šis nav pilnīgs vai izsmeļošs datu pārsūtīšanas darbību saraksts BMW Group ietvaros, bet gan tikai piemēri, kas paredzēti, lai padarītu datu pārsūtīšanu pārredzamāku.

   

  • Ja esat mums iepriekš devis/-usi skaidru piekrišanu koplietot jūsu datus ar citiem BMW Group uzņēmumiem reklāmas vai mārketinga nolūkos. Tas attiecas uz turpmākajiem: 

   

  BMW M GmbH, Individual Automobiles un BMW Driving Experience uzņēmums, Garching-Hochbrück

   

  Kontaktinformāciju, kā arī informāciju par visiem datu aizsardzības inspektoriem var apskatīt šeit [sk. 4. nodaļas 3. posmu, Atsauces teksta tīmekļa saite A: BMW Group uzņēmumu un datu aizsardzības speciālistu kontaktinformācija].

   

  • Ziņas par atbilstību BMW AG tirdzniecības, servisa un pārvaldības procesiem sk. G punktā.
  • Grupas pārskatu sniegšanas gaitā mēs varam pārsūtīt datus, piemēram, pārsūtām ar rēķiniem saistīto informāciju par attiecīgajiem transportlīdzekļu identifikācijas numuriem (VIN) nomāto transportlīdzekļu gadījumā, lai novērtētu atlikušo vērtību.

   

  I.    Datu pārsūtīšana noteiktām trešām personām

   

  Dati tiek pārsūtīti, cita starpā, šādiem uzņēmumiem, ja un cik lielā mērā ir izpildītas piemērojamās tiesību aktu prasības datu aizsardzības jomā:

   

  • MINI partneriem (piemēram, lai varētu izpildīt jūsu izmēģinājuma brauciena vai pakalpojuma pieprasījumu un iesniegt konkrētus piedāvājumus). Jūsu pieprasījumi prioritāri tiek pārsūtīti jūsu vēlamajam MINI partnerim, MINI partnerim, pie kura jūs iegādājāties produktus vai pakalpojumus, partnerim, ar kuru jūs sazināties. Ja vēl neesat sazinājies ar mums zināmu MINI partneri, mēs pārsūtīsim jūsu pieprasījumu MINI partnerim jūsu reģionā.

   

  MINI partneriem, lai atjauninātu datus, piemēram, jūsu kontaktinformāciju. Datu atjaunināšanas dati tiek pārsūtīti visiem MINI partneriem, kam jūs esat adrešu sarakstā.

   

  • Rūpīgi atlasītiem un pārbaudītiem pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmējdarbības partneriem, ar kuriem sadarbojamies, lai varētu jums piedāvāt produktus un pakalpojumus. Mēs to darām BMW AG vārdā tikai saskaņā ar stingriem datu apstrādes nosacījumiem jūsu vārdā vai pamatojoties uz jūsu skaidri izteiktu piekrišanu (piemēram, pārsūtīšana MINI negadījumu un avāriju apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, ja jūs to vēlaties).
  • BMW AG struktūrvienības vai vairāku struktūrvienību pārdošanas gadījumā uzņēmumam, kuram mēs nododam savas tiesības saskaņā ar visiem mūsu starpā noslēgtajiem līgumiem.
  • Citām trešām personām (piemēram, valsts iestādēm), cik lielā mērā mums ir šāds juridiskais pienākums.

   

  Izmantojot mūsu MINI CarData platformu, jums ir arī iespēja sniegt mums norādījumus, kad personas dati, kurus esam apkopojuši, sniedzot MINI Connected pakalpojumus, ir jānosūta jūsu izvēlētajām pilnvarotajām trešajām personām (piemēram, jūsu transportlīdzekļa apdrošināšanas sabiedrībai). Tas notiek, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Sīkāka informācija atrodama šeit [Tīmekļa saite uz MINI CarData].

   

 • How do we protect your personal data?

  Mēs izmantojam dažādus drošības pasākumus, piemēram, jaunākos šifrēšanas un autentifikācijas rīkus, lai aizsargātu un saglabātu jūsu datu drošību, integritāti un pieejamību.

   

  Datu pārsūtīšanas internetā vai tīmekļa vietnē gadījumā nav iespējams garantēt 100% aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi, taču mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri dara visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem, izmantojot mūsdienīgus fiziskus, elektroniskus un uz procesu orientētus drošības pasākumus. Citu starpā mēs izmantojam šādus pasākumus:

   

  • Stingri kritēriji atļaujai piekļūt jūsu datiem saskaņā ar principu "nepieciešams zināt" (“need-to-know”) (ierobežojumu piemēro pēc iespējas mazam personu skaitam) un tikai norādītajam mērķim
  • Iegūto datu pārsūtīšana tikai šifrētā veidā
  • Konfidenciālu datu, piemēram, kredītkaršu datu, glabāšana tikai šifrētā veidā
  • IT sistēmu ugunsmūra aizsardzība, lai nodrošinātu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi, piemēram, hakeriem
  • IT sistēmu piekļuves pastāvīga uzraudzība, lai atklātu un novērstu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu

   

  Ja no mums esat saņēmis/-usi paroli vai pats esat piešķīris/-usi paroli, lai piekļūtu noteiktām mūsu vietnes vai citu mūsu portālu, lietotņu vai pakalpojumu sadaļām, jūs esat atbildīgs/-a par šīs paroles konfidencialitāti un visu pārējo drošības procedūru ievērošanu, par kurām mēs jūs informējam. Īpaši lūdzam, lai jūs nevienam neatklātu savu paroli.

   

  Atrašanās vietas datu drošības pasākumi

   

  Dažus pakalpojumus var piedāvāt tikai tad, ja atklājat savu atrašanās vietu vai transportlīdzekļa atrašanās vietu. Šo atrašanās vietas datu konfidencialitāti mēs uztveram ļoti nopietni.

   

  Tāpēc jūsu atrašanās vietas dati (tostarp dati, kam piekļūst, veicot transportlīdzekļa apkopi) tiek aizsargāti ar šādiem drošības pasākumiem:

   

  • Tie tiek glabāti tikai tādā veidā, kas ļauj izsekot jums vai jūsu transportlīdzeklim, lai izpildītu paredzēto mērķi, kuram esat piekritis/-usi.
  • Šādā veidā dati tiek apkopoti un tiem piekļūst tikai tad, ja tie ir nepieciešami, lai sniegtu pieprasīto pakalpojumu.
  • Turklāt šādā veidā dati tiek apkopoti un tiem piekļūst arī tādā apjomā, kādā mums ir juridisks pienākums šos datus saglabāt vai nodot tālāk.
  • Dati transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanai un dati ierīces / jūsu mobilās lietotāja ierīces atrašanās vietas noteikšanai tiek sasaistīti tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu pieprasīto pakalpojumu.
  • Jebkura cita atrašanās vietas datu izmantošana analīzes vajadzībām notiek, izmantojot iepriekš anonimizētus datu ierakstus.

   

  Mums, jūsu BMW pārstāvim un jūsu MINI partnerim var būt piekļuve transportlīdzekļa atrašanās vietas datiem, un BMW AG var būt piekļuve ierīces / jūsu mobilās lietotāja ierīces atrašanās vietas datiem, izmantojot sniegtos pakalpojumus (piemēram, MINI Connected).

   

  Iegādājoties transportlīdzekli vai aktivizējot vai konfigurējot MINI Connected pakalpojumus vai MINI Connected lietotni, jūs saņemat detalizētu aprakstu par atrašanās vietas datiem, kas tiek pārsūtīti, lai nodrošinātu ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus.

   

  Izmantojot MINI Connected portālu, MINI Connected lietotni vai tieši transportlīdzeklī, ja tas ir tehniski iespējams, jūs varat iestatīt, vai mums ir atļauts turpināt šo datu vākšanu un apstrādi, tādējādi novēršot datu iegūšanu nākotnē. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs, iespējams, vairs nevarēsim nodrošināt noteiktus pakalpojumu aspektus, ja esat ierobežojis/-usi atrašanās vietas datu vākšanu. 

 • How long do we keep your data?

  Saskaņā ar ES datu aizsardzības regulas 17. pantu mēs glabāsim jūsu datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgajos nolūkos, kuros apstrādājam jūsu datus. Ja mēs apstrādājam datus vairākiem mērķiem, tie tiek automātiski dzēsti vai saglabāti tādā formātā, kas neļauj tieši jūs identificēt, tiklīdz ir izpildīts pēdējais konkrētais uzdevums. Lai nodrošinātu, ka visi jūsu dati tiek dzēsti saskaņā ar datu minimālā iespējamā apjoma vākšanas principu un ES datu aizsardzības regulas 17. pantu, MINI ir izstrādāta iekšējā dzēšanas koncepcija. Pamatprincipi, saskaņā ar kuriem šī dzēšanas koncepcija paredz jūsu personas datu dzēšanu, ir aprakstīti turpinājumā.

   

  Izmantošana, lai nodrošinātu atbilstību līgumam


  Lai izpildītu līgumsaistības, no jums iegūtos datus var glabāt tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, un atkarībā no līguma veida un darbības jomas – 6 vai 10 gadus pēc šī termiņa beigām, lai izpildītu juridiskās prasības par saglabāšanu un nodrošinātu jebkādu vaicājumu vai pretenziju atrisināšanu pēc līguma darbības beigām.

   

  Turklāt ir līgumi par produktu un pakalpojumu piegādi, kas nosaka ilgākus glabāšanas periodus; skatīt arī turpinājumā "Izmantošana prasījumu novērtēšanai".

   

  Izmantošana prasījumu novērtēšanai


  Datus, kas, mūsuprāt, būs nepieciešami, lai novērtētu un novērstu pret mums vērstas prasības vai lai uzsāktu kriminālprocesu vai izvirzītu prasības pret jums, mums vai trešajām personām, mēs varam glabāt tik ilgi, kamēr varētu tikt uzsākts attiecīgs process.

   

  Izmantošana klientu apkalpošanas un mārketinga vajadzībām


  Klientu apkalpošanas un mārketinga nolūkos no jums iegūtos datus var glabāt no 3 līdz 10 gadiem, ja vien jūs nevēlaties, lai šie dati tiktu dzēsti, un nav nekādu līgumā vai tiesību aktos noteiktu saglabāšanas prasību, kas kavētu šādu dzēšanas pieprasījumu.

 • Whom do we grant international access to your data and how do we ensure protection?

  BMW AG ir uzņēmums, kas veic darbību visā pasaulē. Personas datus apstrādā BMW AG darbinieki, nacionālie tirdzniecības uzņēmumi, MINI partneri un pakalpojumu sniedzēji, kurus esam piesaistījuši, vēlams, ES teritorijā.

   

  Ja dati tiek apstrādāti valstīs ārpus ES, BMW AG izmanto ES standarta līgumus, tostarp piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā pašā līmenī kā Eiropā.

   

  Dažās valstīs ārpus ES, piemēram, Kanādā un Šveicē, ES jau ir noteikusi datu aizsardzības līmeni, kas ir salīdzināms ar Eiropas līmeni. Līdzīgais datu aizsardzības līmenis nozīmē, ka datu pārsūtīšanai uz šīm valstīm nav nepieciešama īpaša atļauja vai vienošanās.

   

  Sazinieties ar mums šeit [sk. 4. nodaļas 3. posms, Atsauces teksta tīmekļa saite B: BMW AG Sales Germany MINI klientu apkalpošanas nodaļas un BMW AG Group datu aizsardzības nodaļas kontaktinformācija], ja vēlaties uzzināt par konkrētiem drošības pasākumiem, kas attiecas uz jūsu datu pārsūtīšanu uz citām valstīm.

   

  Lai atbalstītu iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu un paredzētos mērķus, BMW AG izmanto vairākus pakalpojumu sniedzējus, kurus BMW AG ir piesaistījis saskaņā ar stingriem datu apstrādes nosacījumiem atbilstoši tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

 • How can you see and change your online data privacy protection settings?

  Jūs jebkurā laikā varat mainīt savu datu izmantošanas iestatījumus MINI tiešsaistes kontos attiecīgajās opcijās savā tiešsaistes kontā "MyMINI", savā MINI Connected kontā vai MINI Connected lietotnē.

   

  Varat piekļūt šādiem datiem un, ja iespējams, tos arī mainīt:

   

  • Piekrišana reklāmas saziņai – šeit varat izvēlēties vēlamos saziņas kanālus (saziņa pa pastu, e-pastu utt.).

   

  *******SĀKUMS: Ievietot tikai pēc piekrišanas personalizācijai ieviešanas *******

  un piekrītat statistikas metožu izmantošanai individuāla klienta profila izveidei, lai saņemtu jums pielāgotus produktu un pakalpojumu piedāvājumus.

  ******* BEIGAS**********************************************************

           

  • MINI CarData [tīmekļa saite uz MINI Connected klientu portālu, vēlams ar vienreizēju pieteikšanos tieši MINI Connected kontā – lietojumprogrammā MINI CarData]: šeit varat apskatīt un lejupielādēt un/vai pārsūtīt transportlīdzekļa datus.
  • MINI Connected konts [tīmekļa saite uz MINI Connected klientu portālu] – šeit varat apskatīt un mainīt detalizētus MINI Connected iestatījumus. Dažus MINI Connected iestatījumus var mainīt, tikai izmantojot MINI Connected lietotni vai tikai transportlīdzeklī; lūdzu, izmantojiet attiecīgās iespējas lietotnē vai transportlīdzeklī.

   

  Tomēr iestatījumus attiecībā uz jūsu datu izmantošanu, ko veic MINI partneri, nevar mainīt savā tiešsaistes kontā BMW AG datu aizsardzības portāla sadaļā. Lai veiktu šādas izmaiņas vai ja jums ir kādi jautājumi par jūsu datu izmantošanu, jums ir tieši jāsazinās ar attiecīgo MINI partneri.

 • Contact with us, your data privacy protection rights, and your right to file complaints with data privacy protection authorities

  Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, vēlams vispirms sazināties ar MINI klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu minikundenbetreuung@mini.de vai pa tālruni +49 89 1250-16060 (katru dienu no plkst. 08.00 līdz 20.00).

   

  Turklāt varat sazināties ar atbildīgo datu aizsardzības inspektoru. Datu aizsardzības inspektoru sarakstu skatīt šeit [sk. 4. nodaļas 3. posmu, Atsauces teksta tīmekļa saite B: BMW AG Sales Germany un BMW AG klientu apkalpošanas nodaļas kontaktinformācija un tīmekļa saite A: BMW Group uzņēmumu un datu aizsardzības speciālistu kontaktinformācija].

   

  ES datu aizsardzības regula un citi attiecīgie noteikumi datu aizsardzības jomā ļauj jums kā personai, kuru skar jūsu datu apstrāde, izmantot noteiktas tiesības attiecībā uz mums. Turpmākajā sadaļā ir sniegti skaidrojumi par jūsu tiesībām, kas noteiktas ES datu aizsardzības regulā. Atkarībā no jūsu vaicājuma veida un apjoma, mēs lūdzam jums sniegt vaicājumu rakstiski.

   

  Skarto personu tiesības

   

  Saskaņā ar ES datu aizsardzības regulu jums kā skartajai personai ir šādas tiesības attiecībā uz MINI:

   

  Tiesības uz informāciju (ES datu aizsardzības regulas 15. pants):

  Jebkurā laikā varat mums pieprasīt informāciju par jebkuriem jūsu datiem, kurus mēs glabājam. Šī informācija, cita starpā, attiecas uz datu kategorijām, ko mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem mēs tos apstrādājam, datu izcelsmi, ja mēs tos neesam ieguvuši tieši no jums, un, attiecīgā gadījumā, saņēmējiem, kuriem mēs esam nosūtījuši jūsu datus. Varat no mums saņemt savu datu eksemplāru bez maksas. Ja jūs vēlaties saņemt citus eksemplārus, mēs paturam tiesības iekasēt maksu par papildu eksemplāriem.

   

  Tiesības uz labošanu (ES datu aizsardzības regulas 16. pants):

  Varat pieprasīt, lai mēs labotu jūsu datus. Mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai jūsu dati, kurus pastāvīgi apstrādājam, būtu pareizi, pilnīgi un aktuāli, pamatojoties uz jaunāko mums pieejamo informāciju.

   

  Tiesības uz dzēšanu (ES datu aizsardzības regulas 17. pants):

  Jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu datus, ja ir izpildītas juridiskās prasības. Saskaņā ar ES datu aizsardzības regulas 17. pantu tas var notikt, ja

  • Dati vairs nav nepieciešami tajos nolūkos, kādos tie tika iegūti vai citādi apstrādāti
  • Jūs atsaucat piekrišanu, kas pamato datu apstrādi, un apstrādei nav cita juridiska pamatojuma
  • Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi un apstrādei nav likumīgu iemeslu, vai arī jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos
  • Dati ir apstrādāti nelikumīgi

   

  Ja apstrāde nav nepieciešama

   

  • Lai nodrošinātu, ka tiek ievērots juridiskais pienākums, kas mums prasa apstrādāt jūsu datus
  • Jo īpaši attiecībā uz juridiskajiem glabāšanas periodiem
  • Lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības

   

  Tiesības uz apstrādes ierobežošanu (ES datu aizsardzības regulas 18. pants):

  Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu datu apstrādi, ja

   

  • Jūs apstrīdat datu pareizību — par laikposmu, kurā mums ir jāpārbauda datu pareizība
  • Apstrāde ir nelikumīga, bet jūs nevēlaties, lai jūsu dati tiktu dzēsti, un tā vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu
  • Jūsu dati mums vairs nav nepieciešami, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības
  • Jūs esat iesniedzis/-gusi iebildumu pret apstrādi, lai gan vēl nav izlemts, vai mūsu likumīgais pamatojums ir svarīgāks par jūsu pamatojumu
  •  

  Tiesības uz datu pārnesamību (ES datu aizsardzības regulas 20. pants):

  Pēc jūsu pieprasījuma mēs nosūtīsim jūsu datus citai atbildīgai struktūrai, ja tas būs tehniski iespējams. Tomēr šīs tiesības ir spēkā tikai tad, ja datu apstrādi pamato jūsu piekrišana vai tā ir nepieciešama līguma izpildes nolūkā. Tā vietā, lai saņemtu savu datu kopiju, jūs varat mums lūgt nosūtīt datus tieši citai jūsu norādītai atbildīgajai personai/organizācijai.

   

  Tiesības iebilst (ES datu aizsardzības regulas 21. pants):

  Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, ja datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana vai mūsu vai trešās personas likumīgās intereses. Šādā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim jūsu datus. Pēdējais minētais noteikums nav piemērojams, ja mēs varam pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši un attaisnojami iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, vai mums ir nepieciešami jūsu dati, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

   

  Skarto personu tiesību ievērošanas termiņi

   

  Parasti mēs cenšamies izpildīt visus pieprasījumus 30 dienu laikā. Tomēr šo termiņu var pagarināt tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar konkrētu skarto personu tiesībām vai jūsu pieprasījuma sarežģītību.

   

  Informācijas sniegšanas ierobežojumi attiecībā uz skarto personu tiesībām

   

  Noteiktās situācijās saskaņā ar juridiskiem nosacījumiem mums nav jāsniedz informācija par visiem jūsu datiem. Ja šādā gadījumā mums nāksies noraidīt jūsu informācijas pieprasījumu, mēs jūs informēsim par atteikuma iemesliem.

   

  Sūdzības uzraudzības iestādēm

   

  BMW AG ļoti nopietni izturas pret jūsu iebildumiem un tiesībām. Tomēr, ja uzskatāt, ka neesam pienācīgi izskatījuši jūsu sūdzības vai iebildumus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajām datu aizsardzības iestādēm.